Kalix Golf AB

Kalix Golf AB äger och förvaltar Linnébanan.

Kontaktperson, plats -och banchef för bolaget är:

Mikael Hult
+46 70- 642 75 05

mikael.hult@kalix.se

 

               

 

Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 0923-159 35 (under golfsäsongen)
Mobil: 070-642 75 05
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp