12-hålsbanan

Bild saknas - Hål 11 utslag

Nu har vi öppnat en kortare slinga över 12 hål. Ni som vill förkorta golfrundan kan välja den varianten.

Ni spelar då de första 11 hålen på vanligt sätt. Därefter lämnar ni det 11:e hålet via vägen till vänster om green, korsar den stora vägen och går till vänster efter gångvägen. Nu kommer ni till hål 18 som blir det 12:e hålet på den korta slingan.

Senaste nytt från Kalix Golfklubb

Medlemsundersökningen Players 1st

28 augusti går årets medlemsundersökning, Players 1st, ut till samtliga medlemmar Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 350 svenska golfklubbar deltar. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för styrelse och klubblednings arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens verksamhet och framtid. Ju fler svar, desto bättre underlag för rätt beslut.

Läs mer »
Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85 (Under öppettider)
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp