Årsmötet ställs in tillsvidare.

Bild saknas - Corona 4910057 640

Planerat årsmöte ställs tillsvidare in pga. covid-19. Kalix Golfklubb följer de råd och riktlinjer som Svenska Golfförbundet utarbetat.

Svenska Golfförbundet har utarbetat följande råd och riktlinjer med anledning av den nu rådande situationen i Sverige med risk för farlig smittspridning.

För ideella insatser såsom möten eller städdagar gäller följande:

· Se över vad som är verksamhet som måste göras och vad som eventuellt kan skjutas upp.

· RF:s riktlinjer om att undvika sammankomster vid fler än 25 person är en bra utgångspunkt.

· Undvik verksamhet som samlar många äldre på samma plats.

 

För alla råd och riktlinjer från SGF.

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/

 

Styrelsen återkommer med nytt datum för möte när det blir aktuellt.

Senaste nytt från Kalix Golfklubb

Medlemsundersökningen Players 1st

28 augusti går årets medlemsundersökning, Players 1st, ut till samtliga medlemmar Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 350 svenska golfklubbar deltar. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för styrelse och klubblednings arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens verksamhet och framtid. Ju fler svar, desto bättre underlag för rätt beslut.

Läs mer »
Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85 (Under öppettider)
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp