Årsmötet ställs in tillsvidare.

Bild saknas - Corona 4910057 640

Planerat årsmöte ställs tillsvidare in pga. covid-19. Kalix Golfklubb följer de råd och riktlinjer som Svenska Golfförbundet utarbetat.

Svenska Golfförbundet har utarbetat följande råd och riktlinjer med anledning av den nu rådande situationen i Sverige med risk för farlig smittspridning.

För ideella insatser såsom möten eller städdagar gäller följande:

· Se över vad som är verksamhet som måste göras och vad som eventuellt kan skjutas upp.

· RF:s riktlinjer om att undvika sammankomster vid fler än 25 person är en bra utgångspunkt.

· Undvik verksamhet som samlar många äldre på samma plats.

 

För alla råd och riktlinjer från SGF.

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/

 

Styrelsen återkommer med nytt datum för möte när det blir aktuellt.

Senaste nytt från Kalix Golfklubb

Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp