Grönt Kort-utbildningar

Bild saknas - Grontkort

Sommaren närmar sig och nu öppnar vi för anmälan till årets Grönt kort-utbildning. Utbildningarna kommer börja att ges redan i slutet av maj eller början av juni.

Följande pris gäller:

  • 1-14 år 500:-
  • 15-24 år 800:-
  • Senior 1500:-

Alla priser är inkl teoribok, medlemsskap
och spelrätt 2018. 

För delar av avgiften kan friskvård nyttjas se ytterligare information under filken utbildning eller klicka här.


Golfklubben lånar ut klubbor om du inte har egna.

Anmälan och mer info:
Stefan Lundbäck, tel 070-645 80 78
el stefan.lundback230@gmail.com

Senaste nytt från Kalix Golfklubb

Medlemsundersökningen Players 1st

28 augusti går årets medlemsundersökning, Players 1st, ut till samtliga medlemmar Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 350 svenska golfklubbar deltar. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för styrelse och klubblednings arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens verksamhet och framtid. Ju fler svar, desto bättre underlag för rätt beslut.

Läs mer »
Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85 (Under öppettider)
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp