Höstårsmöte Söndag 24 oktober kl 17.00

Bild saknas - Ordfoerandeklubba

Välkommen på höstmöte söndag den 24/10 kl. 17.00 i Kalix Folketshus.

Viktigaste höstmötet på länge, det gäller golfens framtid i Kalix. Tillsammans med gemensamt engagemang lyckas vi!

 

Val till styrelsen, valberedning och revisorer

Du som vill och kan meddela ordforande@kalixgolfklubb.se 

(i normala fall till valberedningen men vi har ingen denna säsong)

 

Dagordning Höstmöte 

Plats: Folketshus

Tid: 2021-10 24 kl. 17,00

 

§ 1 Upprop om fastställande av röstlängd för mötet.

 

§ 2 Fråga om mötet behöringen har utlyst.

 

§ 3 Fastställande av föredragnigslista.

 

§ 4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

 

§ 5 Val av (2) justeringsmän, som jämte ordförande ska justera protokollet.

 

§ 6 Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året samt tidpunkt för 

inbetalning. Se nedan förslaget på olika medlemsavgifter.

 

§ 7 Val av klubbens ordförande, tillika klubbens ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år.

 

§ 8 Val av (halva antalet) övriga styrelsemedlemmar för en tid av två (2) år.

 

§ 9 Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år.

 

§ 10 Val av (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år.

 

§ 11 Val av valnämnd (2 + 1) ordförande (1) ledamot i valnämnd för en tid av ett (1) år.

 

§ 12 Beslut om val av ombud till NVGF – möte.

 

§ 13 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet.

 

§14 Övriga frågor

 

§15 Mötets avslutning

  

Förslag till punkt 6.

Alternativ A– separat medlemsavgift 750 kronor för senior, 500 kronor för junior, ungdom och distans.

 

Alternativ B – införande av guld, silver och bronsmedlemskap.

 

Guldmedlem fritt spel på vår bana + 1 kopp kaffe efter spelad runda.

Årsavgift senior (från det år man fyller 25–69 år) 4500 kronor. 

Senior + (från det år man fyller 70 år) 4000 kronor. 

 

Silvermedlem 50 % reducerad avgift på greenfee vid spel på vår bana.

Årsavgift 1500 kronor. (Max 10 rundor)

 

Bronsmedlem för dig som bor utanför NVGF område. 

Eller har fullständigt medlemskap i annan SGF-ansluten klubb.

20 % reducerad avgift på greenfee vid spel på vår bana.

Årsavgift 500 kronor.

 

Juniormedlem (fyller 16–24 år under kalenderåret)

Årsavgift 2000 kronor fritt spel på vår bana.

Ungdomsmedlem (fyller max 15 år under kalenderåret)

Årsavgift 500 kronor fritt spel på vår bana.

Senaste nytt från Kalix Golfklubb

Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp