Ny styrelse för Kalix Golfklubb

Bild saknas - Members 42919 640

Tisdagen den 16 oktober valdes ny styrelse för Kalix Golfklubb.

Som ordförande valdes sittande ordförande Elisabet Norman in på ytterligare ett år. Övriga ledamöter som valdes är:

Vice Ordförande: Helena Brännmark
Kassör, Webbansvarig: Anna Ångström
Sekreterare: Bengt-Arne Johansson
Ledamot: Ola Cederholm

Suppleant: Daniel Johansson
Suppleant: Amanda Björn-Norén

Ett stort lycka till önskas till nya styrelsen.

Senaste nytt från Kalix Golfklubb

Medlemsundersökningen Players 1st

28 augusti går årets medlemsundersökning, Players 1st, ut till samtliga medlemmar Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 350 svenska golfklubbar deltar. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för styrelse och klubblednings arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens verksamhet och framtid. Ju fler svar, desto bättre underlag för rätt beslut.

Läs mer »
Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85 (Under öppettider)
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp