Positiva besked för golfen i Kalix

Bild saknas - The Golf Course 18 Hole 20180708 10 56 57

Den 15 april har det i Kalix Kommunfullmäktige beslutats om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att köpa de två fastigheterna som ingår i Kalix Golf ABs konkursbo samt dess inventarier. Vidare så beslutades det även att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna ett driftavtal med Kalix Golfklubb för drift av golfanläggningen.

Vi återkommer med ytterligare information.

MvH
Kalix Golfklubb.

Senaste nytt från Kalix Golfklubb

Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85 (Under öppettider)
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp