Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

Bild saknas - Road Sign 663368 640

Följande tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19 gäller vid Kalix GK.

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

 

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

 

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Alla hål är grundare genom att de är kompletterade med en bit skumgummi så att bollen inte faller hela vägen ned i hål. Men när en boll har stannat efter ett slag och någon del av bollen är under greenytan anses den hålad, även om inte hela bollen är under markytan.

Haladboll

 

Bunkrar

Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

 

Övningsområdet

-Håll avstånd till andra personer på puttinggreenen

-Använd handske när bollen tas upp ur hålkoppen

 

Var rädda om varandra och njut av golfen!

 

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Senaste nytt från Kalix Golfklubb

Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp