Hål 1 - Hästhagen

Alla angivelser av avstånd till green innebär fram till mitten av green.

Tips från proffset:

Banans öppningshål har index 17 och för personer med långa slag finns det möjlighet att nå greenen på ett slag. Men tänk efter två gånger innan du väljer banans första klubba. Se upp för out of bounds på båda sidorna av fairway.

Bild saknas -
Bild saknas -
Upp