Hål 9 - Vattenhålet

Alla angivelser av avstånd till green innebär fram till mitten av green.

Tips från proffset:

Se upp för dammen och vattnet på vänster sida om fairway om du gör ett långt utslag. Dammen som ligger framför green försvårar inspelet mot green.

Bild saknas -

Hålvärdar

Upp