Så här hittar du till Kalix GK och Linnébanan

I rondellen på E4 söder om Kalixbron svänger du av från E4 och tar in på Nyborgsvägen. Följ den c:a 1,6 km så ser du klubbhus och övningsområde på vänster sida om vägen. Se även kartan på första sidan.

Välkommen!

Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp