Banlayout och lokala regler

Här ser ni en översiktsbild över Linnébanan i Kalix. De prickade strecken är gångvägar.

Banlayout

Lokala regler

Tävlingar och handikappåverkande ronder spelas enligt R&A:s regler för golfspel 2012-2015, SGF:s generella lokala regler rörande stenar i bunker, 150 m markeringar. Fasta sprinklerlock, markeringar och spångar över diken betraktas som fast tillverkat föremål. SGF:s spel-och tävlingshandbok gäller samt kompletterande lokala regler.

 • Vattenhinder (R 26-1)
  a  Alla omarkerade diken betraktas som sidovattenhinder.
 • Mark under arbete (R25-1)
  a  Markeras med vita linjer eller blå pinnar
  b  Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är mark under arbete.
  c  Myrstackar är mark under arbete.
  d  Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen är mark under arbete.
 • Oflyttbara hindrande föremål (R 24-2)
  a  Alla belagda vägar och stigar
  b  Alla vägslut och vägutvidgningar som markerats med vita linjer.

Plikt för brott mot lokala regler

Matchspel - förlust av hålet

Slagspel - 2 slags plikt

Upp