Hål 16 - Älven

Alla angivelser av avstånd till green innebär fram till mitten av green.

Det är dags att pegga upp på Linnébanans första seeside- eller riversidehål.

Index 4

Tips från proffset:

Ska du slå långt så håller du vänstra sidan av fairway och går över diket som skär över fairway. Ska du inte gå över diket så håller du den högra sidan av fairway.

Bild saknas -
Bild saknas -

Hålvärdar

Upp