Hål 2 - Mardrömmen

Alla angivelser av avstånd till green innebär fram till mitten av green.

Ett svårt golfhål med längsgående vattenhinder från första stora vattenhindret fram till höger sida om green.

Index 8

Tips från proffset:

Linnébanans utmaning! Ett brett dike skär längs fairway. Avståndet från gul tee till dammen är 166 m. Medelgolfaren rekommenderas spela den högra vägen.

Bild saknas -
Bild saknas -
Upp