Hål 2 - Mardrömmen

Alla angivelser av avstånd till green innebär fram till mitten av green.

Ett svårt golfhål med längsgående vattenhinder från första stora vattenhindret fram till höger sida om green.

Tips från proffset:

Linnébanans utmaning! Ett brett dike skär längs fairway. Avståndet från gul tee till dammen är 166 m. Medelgolfaren rekommenderas spela den högra vägen.

Bild saknas -
Bild saknas -

Hålvärdar

Upp