Kontaktlista för styrelse, revisorer, valberedning och HCP-kommitté i Kalix Golfklubb

Ordförande Peter Norén 070-794 83 47 ordforande@kalixgolfklubb.se
Vice Ordförande Mattias Edvartsen 070-623 61 16   
Kassör Anna Ångström 070-621 44 03 ekonomi@kalixgolfklubb.se
Ledamot
Håkan Sikavaara 072-208 72 59  
Ledamot Robert Holmström 070-289 96 02  
Ledamot Niklas Åhl 070-288 93 92   

Ledamot

Lars Engström 070-233 25 70 
       

Nå hela styrelsen på 

     styrelsen@kalixgolfklubb.se
     
Revisorer       
Revisor Tommy Enstedt  Advise North  
Revisorsuppl  Claus Thingvall  Advise North  
       
Valberedning      
Sammankallande Lars Norén    
Ledamot Stig Strömbäck    
Ledamot  Roland Viklund    
HCP-kommittén   
Vakant -    
Vakant -    
       
Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp