Kontaktlista för styrelse, revisorer, valberedning och HCP-kommitté i Kalix Golfklubb

Ordförande Helena Brännmark 070-360 03 17 ordforande@kalixgolfklubb.se
Vice Ordförande Anna Ångström 070-621 44 03 annaangstrom@gmail.com
Kassör Birgitta Lundgren 070-660 87 00 blundgren52@gmail.com
Ledamot
Ulf Larsson 072-740 19 01 ulflarsson@hotmail.se
Ledamot Jörgen Svanold 070-364 49 54 jsv72@hotmail.com
Suppleant Mikael Hult 070-642 75 05 mikael.hult@kalix.se

Suppleant

Linus Häggström  

 

     
Revisorer       
Revisor Vakant    
Revisor  Vakant    
Revisorsuppl  Vakant    
     
Valberedning      
Ledamot Vakant    
Ledamot  Vakant     
HCP-kommittén   
Vakant -    
Vakant -    
       
Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp