Kontaktlista för styrelse, revisorer, valberedning och HCP-kommitté i Kalix Golfklubb

Ordförande Peter Norén 070-794 83 47 ordforande@kalixgolfklubb.se
       
Kassör Anna Ångström 070-621 44 03 ekonomi@kalixgolfklubb.se
Ledamot
Mattias Edvartsen 070-623 61 16   
Ledamot Robert Holmström 070-289 96 02  
Suppleant Niklas Åhl 070-288 93 92   

Suppleant

Peter Eriksson  

Nå hela styrelsen på 

     styrelsen@kalixgolfklubb.se
Revisorer       
Revisor Vakant    
Revisor  Vakant    
Revisorsuppl  Vakant    
     
Valberedning      
Ledamot -    
Ledamot  -    
HCP-kommittén   
Vakant -    
Vakant -    
       
Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp