Kontaktlista för styrelse, revisorer, valberedning och HCP-kommitté i Kalix Golfklubb

Ordförande Elisabet Norman 070-547 31 82 elisabeth.norman@kalixgolfklubb.se
Vice Ordförande Helena Brännmark 070-360 03 17  
Kassör, Webbansvarig Anna Ångström  070-621 44 03 annaangstrom@gmail.com
Sekreterare
Bengt-Arne Johansson 070-624 30 05  
Ledamot Ola Cederholm  070-367 15 57  
Suppleant Daniel Johansson 070-636 44 41 johansson_daniel78@hotmail.com

Suppleant

Vakant  

 

     
Revisorer      
Revisor K-G Wikström 0923-126 09  
Revisor  Vakant    
Revisorsuppl  Kjell Svedlund 070-523 49 83
 
     
Valberedning      
Sammank. Marianne Sundvall 070-636 83 75  
Ledamot  Mikael Hult  070-642 75 05  
HCP-kommittén   
Vakant -    
Vakant -    
       
Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 0923-159 35 (under golfsäsongen)
Mobil: 070-547 31 82
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp