Kontaktlista för styrelse, revisorer, valberedning och HCP-kommitté i Kalix Golfklubb

KlubbstyrelseNamnTelMail
       
V.ordförande Göran Rönnbäck 070-562 68 35 goranronnback53@gmail.com
Kassör Elisabeth Norman 070-547 31 82 ostanfjarn@hotmail.se
Ledamot Daniel Mäki 070-674 60 19 danielmaeki@hotmail.com
Ledamot, Damkommité, Webbansvarig Anna Ångström 070-621 44 03 annaangstrom@gmail.com
Ledamot, Junioransv. Tommy Nordgren 073-840 06 34  tommynordgren@bredband.net 
Ledamot  Karin Johansson 070-230 04 92 sorka1@live.se 
Suppleant Mikael Hult  070-642 75 05 mikael.hult@kalix.se 
Suppleant, Senioransv. Sören Johansson  076-836 26 43  sorka1@live.se 
Suppleant Stina Nilsson 070-205 89 48 stinarian@gmail.com

Adjungerad

Arne Larsson 070-171 01 71 al@relaxcore.com
Revisorer      
Revisor Christina Sandström 070-625 86 71 stina.sandstrom46@gmail.com
Revisor  Erik Sandström 070-550 16 94 erik.sandstrom42@gmail.com
Revisorsuppl  Karl-Gunnar Wikström   070-317 58 75  kaguwi75@glocalnet.net 
Valberedning      
Sammank.  Jonas Sandberg 070-623 77 37  
Ledamot  Karl-Arne Andersson 070-300 04 25  
Ledamot       
HCP-kommittén   
Elisabeth Norman  070-547 31 82 ostanfjarn@hotmail.se   
Göran Lundstedt 070-585 18 96 lundstedt.goran@gmail.com  
       
Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 0923-159 35 (under golfsäsongen)
Mobil: 070-642 75 05
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp