Kontaktlista för styrelse, revisorer, valberedning och HCP-kommitté i Kalix Golfklubb

KlubbstyrelseNamnTelMail
Ordförande Elisabet Norman 070-547 31 82 elisabeth.norman@kalixgolfklubb.se
Vice Ordförande Helena Brännmark    
Kassör, Webbansvarig Anna Ångström 070-621 44 03 annaangstrom@gmail.com
Suppleant Daniel Johansson  070-636 44 41 johansson_daniel78@hotmail.com
Suppleant Mikael Hult  070-642 75 05 micke.hult@kalixgolflkubb.se

Suppleant

Vakant  

 

     
Revisorer      
Revisor K-G Wikström 0923-126 09  
Revisor  Vakant    
Revisorsuppl  Vakant  
 
     
Valberedning      
Sammank.  Karl-Arne Andersson 070-300 04 25  
Adjungerad Marianne Sundvall 070-636 83 75  
Ledamot  Vakant    
HCP-kommittén   
Elisabet Norman 070-547 31 82 elisabeth.norman@kalixgolfklubb.se  
Göran Lundstedt 070-585 18 96 lundstedt.goran@gmail.com  
       
Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 0923-159 35 (under golfsäsongen)
Mobil: 070-547 31 82
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp