Baninfo och planer

Bankommittén ansvarar för att banan utvecklas och sköts enligt gällande avtal med Kalix GK.

Bankommittén består av:

Mikael Hult 070-642 75 05    
Mattias Evartsen 073-055 35 41    
       

Generella skötselanvisningar och lokala planer

Banan ska skötas enligt Svenska Golfförbundets anvisningar om inget annat är sagt i avtalet med klubben. SGF:s anvisningar kan ni läsa om på:

http://www.golf.se/Global/SGF/Bana/Kap%209%20Sk%c3%b6tsel.pdf

 

 

Hålrankning 2017

Med hänsyn till hur banan spelats under 2016 så har det tagits fram en hålrakning inför 2017. Denna rankning hittar du här.

 

Upp