Hål 15 - Gärdan

Alla angivelser av avstånd till green innebär fram till mitten av green.

Index 9

Tips från proffset:

Från gul tee är det bäst att slå en fade. Hålet har Linnébanans grundaste green som vaktas av bunkrar.

Bild saknas -
Bild saknas -
Upp