Hål 12 - Pärlan

Alla angivelser av avstånd till green innebär fram till mitten av green.

Många anser att hålet är banans vackraste. Ett kort precisionshål som kan föra tankarna till Augusta.

Index 6

Tips från proffset:

De vackra tallarna på höger sida kan försvåra inspelet om ditt utslag hamnar på höger sida på fairway. En stor vattendamm på vänster sida, och delvis framför green, försvårer inspelet.

Bild saknas -
Bild saknas -
Upp