Hål 14 - Dalaheden

Alla angivelser av avstånd till green innebär fram till mitten av green.

Namnet på hålet återfinns på gamla kartor över området och är vedertaget av ortsbefolkningen.

Kom ihåg att ringa i klockan när du passerat kullen och kommit ner i backen.

Index 12

Tips från proffset:

Hålet har vissa svårigheter eftersom fairway smalnar av både för utslaget och inspelet mot green.

Bild saknas -
Bild saknas -

Hålvärdar

Upp