Hål 8 - Favoriten

Alla angivelser av avstånd till green innebär fram till mitten av green.

Hålet har blivit populärt eftersom många går av green med glada poäng.

Index 16

Tips från proffset:

Ett rakt och fin utslag är bra om inte andraslaget ska slås från någon av de många bunkrar som omger green.

Bild saknas -
Bild saknas -
Upp