Hål 10 - Mikro

Alla angivelser av avstånd till green innebär fram till mitten av green.

Ett mikroskopiskt kort hål som kan ge makroskopiska svårigheter.

Index 18

Tips från proffset:

Generöst stor green med ett stort djup. Irriterande bunkrar framför och till höger om green i kombination med vattenhindret till vänster om green försvårar hålet.

Bild saknas -
Bild saknas -
Upp