Hål 13 - Myren

Alla angivelser av avstånd till green innebär fram till mitten av green.

Om du inte når över myren med ditt utslag så hamnar du i svårighheter. Om du helt osannolikt skulle finna bollen så är den i regel ospelbar.

Index 7

Tips från proffset:

Från gul tee är det 90 m över myren. Från röd tee 75 m. Ett bra resultat kräver ett rakt utslag.

Bild saknas -
Bild saknas -
Upp