Hål 4 - Platån

Alla angivelser av avstånd till green innebär fram till mitten av green.

Bollen studsar i regel till höger om den landar i sluttningen. Om du landar uppe på green så rullar bollen i regel över green. Bäst är det att landa bollen på "nacken" innan green.

Index 5

Tips från proffset:

Placera utslaget långt fram till höger om övergången så nära diket som möjligt. Från gul tee 179 m. Backen upp till green är dryg så det förslår. Ruffen till höger om green är ogästvänlig.

Bild saknas -
Bild saknas -
Upp