Linnébanans slingor och scorekort

Jan Sederholm från Helsingborg ritade den utmanande Linnébanan med 18 hål redan 1990. Banan ligger vackert vid Kalix älv och har en fin blandning av park-, skogs- och seaside bana, eller egentligen "riverside" bana.

18 hålsbanan

Alla hål på banan har sin egen karraktär och du och dina medspelare i bollen är ofta ensamma i ert eget naturrum.
Banans par är 71 slag, med 37 slag ut och 34 slag in. De första 9 hålen anses av många som svårast, och när du spelar de första 4 hålen bör du noga planera ditt spel och välja rätt klubba. Drivern brukar de bästa spelarna använda sparsamt.

12 hålsbanan

Vi har skapat en kortare slinga som består av hål 1-11 samt hål 18. Efter hål 11 går man över Nyborgsvägen och spelar hål 18.

Följ skyltarna!

12 håls rundan är handicapgrundande för alla utom för de som tillhör hcp grupp 1. För in scoren på ordinarie scorekort och lägg till 2 poäng för vardera hålet mellan hål 12- 17, totalt 12 poäng. Skriv "12-hålsbanan" på score kortet. Varannan boll, från 18-hålsbanan och från 12-hålsbanan,  slår ut vid hål 18. Det gäller inte vid tävlingar. Då hoppar de som går 12-hålsbanan över hål 18 och skriver 2 poäng för det hålet.

 

Scorekort

Arbete med scorekorten pågår, bättre bild kommer komma. Nedtill redovisas aktuellt scorekort med korrekt indexering.

Kalix GK Slope

Upp