Redaktörer

Vill du bidra med någon text eller bild till vår hemsida så kan du kontakta någon av redaktörerna nedan. Skicka materialet via e-post och skriv i word eller en vanlig textfil.

NamnTelefonMail
 Anna Ångström 070-621 44 03 annaangstrom@gmail.com
     
     
Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp