Policydokument för Kalix GK

Bild saknas - Klubbhus Och Korthaalsbana 2

Vi vill lyfta upp det policydokument som Kalix GK står för. Vi anser att det är viktigt att vår policy på olika områden blir kända både hos klubbmedlemmar och hos föräldrar till våra unga medlemmar. Policyn ska genomsyra vårt arbete och alla bör efterleva den efter bästa förmåga.

Hur sprider vi vår policy?

En policy ska inte bara vara ett dokument. Den måste lyftas fram och göras levande i det vardagliga arbetet i klubben. Den förblir bara ett dokument om vi inte alla hjälps åt att sprida innehållet i den. Vid alla sammandragningar av nybörjare, föräldrar eller befintliga medlemmar ska policyn tydliggöras och informeras om.

Läs mer under fliken Medlemmar/Policydokument för Kalix GK

Senaste nytt från Kalix Golfklubb

Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp