Policydokument för Kalix GK

Bild saknas - Klubbhus Och Korthaalsbana 2

Vi vill lyfta upp det policydokument som Kalix GK står för. Vi anser att det är viktigt att vår policy på olika områden blir kända både hos klubbmedlemmar och hos föräldrar till våra unga medlemmar. Policyn ska genomsyra vårt arbete och alla bör efterleva den efter bästa förmåga.

Hur sprider vi vår policy?

En policy ska inte bara vara ett dokument. Den måste lyftas fram och göras levande i det vardagliga arbetet i klubben. Den förblir bara ett dokument om vi inte alla hjälps åt att sprida innehållet i den. Vid alla sammandragningar av nybörjare, föräldrar eller befintliga medlemmar ska policyn tydliggöras och informeras om.

Läs mer under fliken Medlemmar/Policydokument för Kalix GK

Senaste nytt från Kalix Golfklubb

Medlemsundersökningen Players 1st

28 augusti går årets medlemsundersökning, Players 1st, ut till samtliga medlemmar Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 350 svenska golfklubbar deltar. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för styrelse och klubblednings arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens verksamhet och framtid. Ju fler svar, desto bättre underlag för rätt beslut.

Läs mer »
Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85 (Under öppettider)
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp