Vi bjuder på mer än en enastående golfbana

Bild saknas - Hål 7, inspel mot green-2

Ni som besöker oss och spelar golf på vår fina golfbana bör förlänga besöket och uppleva några extra dagar i vår fina kommun. Kalix kommun står för livskvalité för hela familjen. Vi satsar på allt som berör livskvalitén, näringsliv, jobb, utbildning, fritid, vård och omsorg. Ni kan läsa mer om utbudet i Kalix kommun, ”Där älven möter havet”, på deras hemsida www.kalix.se

Hur är det att bo i Kalix?

Om alla i familjen trivs så utvecklas man både i familjen och i samhället. Här är det nära till allt och allt är tillgängligt för alla. Kommunen satsar på livskvalité och friskvård. Vi är dessutom utnämnd till Norrbottens bästa fritidskommun. Här finns billiga och bra bostäder och möjligheter till arbete och utbildning. Vi har närhet till olika kommunikationsmedel, bland annat flyg till Stockholm.
Ni kan läsa mer om utbudet i Kalix kommun, ”Där älven möter havet”, på deras hemsida www.kalix.se

Senaste nytt från Kalix Golfklubb

Medlemsundersökningen Players 1st

28 augusti går årets medlemsundersökning, Players 1st, ut till samtliga medlemmar Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 350 svenska golfklubbar deltar. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för styrelse och klubblednings arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens verksamhet och framtid. Ju fler svar, desto bättre underlag för rätt beslut.

Läs mer »
Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85 (Under öppettider)
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp